III LO GNIEZNO

SERWISY BIBLIOTEKARSKIE

Elektroniczna bibliotekaebib.oss.wroc.pl
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Celem jego jest integrowanie środowiska bibliotekarskiego oraz doskonalenie bibliotekarzy. Dostarcza nowoczesnej wiedzy i usług przydatnych w praktyce zawodowej. Wydaje Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, redagowany przez pracowników bibliotek naukowych. Strona zawiera informacje interesujące bibliotekarzy: przepisy prawne, wykaz placówek edukacyjnych, wiadomości o konferencjach, linki do elektronicznych zasobów Internetu.

Bibliotekarz szkolny
www.vulcan.edu.pl/bibliotekarz

Zbiór informacji dotyczących prowadzenia biblioteki szkolnej. Zawiera działy: Poradnik, Prawo, Literatura, Edukacja, Internet.

Biblioteczny Serwis Sieciowywww.wsp.krakow.pl/kbin/bss/index.html
Serwis przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. Serwis zawiera projekty szablonów witryn dla bibliotek z komentarzami ułatwiającymi stworzenie strony, opracowane przez studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej AP.

Biblioteka Pedagogiczna
http://www.bib.edu.pl

Zawiera scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, zestawienia bibliograficzne na różne tematy oraz bazę bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Serwis Biblioteczny Programu INTERKL@SAhttp://www.biblioteka.edu.pl
Oferuje bibliotekarzom dostęp do katalogów on – line, baz danych, czasopismo Biblioteka Otwarta, Biblioteka Multimedialna, Społeczna Edukacyjna Sieć bibliotek. Uruchomiony jest także serwis szkoleniowy bibliotekarzy. W Bibliotece Multimedialnej INTERKL@SY gromadzone są programy dydaktyczne.

Podziel się swoją opinią