III LO GNIEZNO

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Bibliografia załącznikowa /literatura przedmiotu/- wykaz dokumentów /książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp./, które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Zamieszczana jest najczęściej na końcu pracy.
Numer ISBN /International Standard Book Number/ – międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy /kraj, wydawca, informacje o książce/

Opis książki
Opis powinien zawierać następujące elementy /czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe/

Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, nr ISBN

np.:
Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd.3
, Warszawa, 1982, ISBN: 83-06-00041-2

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, Warszawa, Zakł. Narod. im Ossolińskich, 2002, ISBN: 83-04-04606-7

Opis fragmentu książki

Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2002, s. 22-35, ISBN: 83-7337-189-3

Opis artykułu w książce /praca zbiorowa/

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, (w Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Warszawa, Wyd.2, 2000, s. 83-102, ISBN: 83-7052-804-X

Opis czasopisma – artykuł w czasopiśmie

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma” rok nr czasopisma nr strony

np.:
Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat, „Press” 2003 nr 9 s. 32-35

Dokumenty elektroniczne:

Opis elektronicznej książki – elementy opisu

• Autor
• Tytuł /w formie występującej w źródle/
• Typ nośnika /podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]
• Wydanie /wersja/
• Miejsce wydania
• Wydawca
• Data wydania
• Data aktualizacji
• Data dostępu /podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online/
• Warunki dostępu /dla dokumentów online/
• Numer znormalizowany: ISBN
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media CD, 1998. ISBN: 83-7231-731-3

Opis ze strony internetowej
Sawiski Lew, Czy pokemony mogą chodzić do szkoły? Dostępny w World Wide Web: adres strony

Film na kasecie video/DVD
Odpowiedzialność główna, tytuł, typ nośnika. Wydanie/wersja, miejsce wydania, wydawca, data wydania
np.:
Karbowski Grzegorz reż., Marketing [kaseta video]. Gdańsk, Biuro Doradztwa I Organizacji Synergia, 1999

Uwagi:
• elementów opisu, które nie są obowiązkowe, a które bywają podawane w bibliografiach załącznikowych, jest znacznie więcej
• nowe normy opisu funkcjonują od kilku lat. We wcześniejszych zasadach nie było obowiązku podawania numeru ISBN, natomiast obowiązkowym elementem było miejsce wydania. Nowe normy wchodzą do praktyki wydawniczej powoli, więc bardzo często będziemy mieć do czynienia z bibliografią, w której nie został podany nr ISBN
• imię autora można skracać, zwłaszcza jeżeli autor jest osobą łatwą do zidentyfikowania
• tutuły książek podaje się bez cudzysłowów
• w przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie pomija się. Informacje o zmianach w kolejnych wydaniach należy skrócić – np. Wyd.4 popr. i uzup.
• nazwę wydawcy /jeżeli się ją podaje/ można skracać /ale tak, żeby było wiadomo o jakiego wydawcę chodzi.
• można stosować wyróżnienia graficzne / np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym /
• wszystkie dane do opisu należy przejmować z karty tytułowej książki. W przypadku dokumentów dźwiękowych dane do opisu można przejąć z etykiety
• poszczególne elementy przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym /np. kropka, przecinek, średnik/. Wybrane znaki należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach w danej publikacji.

Opracowano na podstawie „Biblioteki w Szkole” 2004 nr 11

Podziel się swoją opinią