III LO GNIEZNO

O SZKOLE

Powstanie szkoły

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie zainicjowało swoją działalność 1 września 1994 roku. Szkoła powstała dzięki aktywności, współpracy
i determinacji wielu osób, które dostrzegały konieczność utworzenia w Gnieźnie trzeciego liceum. Pozytywny klimat, jaki powstał wokół tej inicjatywy, zrozumienie władz samorządowych, przez długi czas napotykały na barierę w postaci braku odpowiedniej siedziby. Taki stan rzeczy trwał do wiosny 1994 roku, kiedy sprawy nabrały bardziej realnego kształtu i właściwego tempa. Gdy zlikwidowano jednostkę wojskową, stacjonującą przy ulicy Sobieskiego, okazało się, że to właściwe miejsce dla nowej szkoły. I tak, w kilku pomieszczeniach znajdujących się na parterze tego przestronnego budynku, 1.09.1994 r. otwarto dwie klasy pierwsze.

Bardzo szybko szkoła zaczęła się rozwijać. Otwierano kolejne oddziały. W miarę potrzeb i posiadanych środków, w następnych latach, remontowano kolejne sale lekcyjne, korytarze i klatkę schodową. Z programów unijnych otrzymano środki na dwie nowoczesne pracownie komputerowe i pracownię multimedialną.

W roku 2013 zakończyła się trwająca 2 lata rewitalizacja całego obiektu pokoszarowego, czyniąc tym samym budynek przy ul. Sobieskiego nowoczesnym, przestronnym, pięknym obiektem, w pełni przystosowanym do potrzeb uczniów, w tym osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy).

Dziś III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to szkoła mieszcząca się na trzech kondygnacjach (pomieszczenia w piwnicy, na parterze i I piętrze), posiadająca niemal 20 sal lekcyjnych, aulę i nowoczesną (otwartą 1.09.2018 r.) salę gimnastyczną,
w której miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019.

Patron

Imię Jana III Sobieskiego nadano III Liceum Ogólnokształcącemu w Gnieźnie, po prawie dwuletnim okresie starań, 1 września 2000 roku. Nadanie imienia poprzedzone było społeczną debatą nad wyborem Patrona. Po szkolnym głosowaniu i akceptacji Starostwa Powiatowego, patronem został Jan III Sobieski. Szkoła została wpisana na listę członków rzeczywistych Polskiego Stowarzyszenia Imienia Króla Jana III Sobieskiego z siedzibą
w Gliwicach.

Sztandar

Sztandar zaprojektował nauczyciel szkoły – pan Jerzy Grajek, a wykonały Siostry Karmelitanki z Gniezna.

6 czerwca 2003 roku w kościele Św. Bogumiła ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński dokonał jego uroczystego poświęcenia. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i placówek noszących imię Jana III Sobieskiego. Poczty sztandarowe tworzyli uczniowie: Milena Pożegowiak, Małgorzata Komosa i Krzysztof Galant oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Danuta Szulc, p. Emilia Grajczak i p. Janusz Zanto. Wśród wielu darów złożonych na ręce pani Dyrektor znalazł się portret Jana III Sobieskiego namalowany przez panią Annę Smolenko, byłą dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Podziel się swoją opinią