e-mail
telefon
61 426 13 71

Powstanie szkoły

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie zainicjowało swoją działalność 1 września 1994 roku. Szkoła powstała dzięki aktywności, współpracy
i determinacji wielu osób, które dostrzegały konieczność utworzenia w Gnieźnie trzeciego liceum. Pozytywny klimat, jaki powstał wokół tej inicjatywy, zrozumienie władz samorządowych, przez długi czas napotykały na barierę w postaci braku odpowiedniej siedziby. Taki stan rzeczy trwał do wiosny 1994 roku, kiedy sprawy nabrały bardziej realnego kształtu i właściwego tempa. Gdy zlikwidowano jednostkę wojskową, stacjonującą przy ulicy Sobieskiego, okazało się, że to właściwe miejsce dla nowej szkoły. I tak, w kilku pomieszczeniach znajdujących się na parterze tego przestronnego budynku, 1.09.1994 r. otwarto dwie klasy pierwsze.

Bardzo szybko szkoła zaczęła się rozwijać. Otwierano kolejne oddziały. W miarę potrzeb i posiadanych środków, w następnych latach, remontowano kolejne sale lekcyjne, korytarze i klatkę schodową. Z programów unijnych otrzymano środki na dwie nowoczesne pracownie komputerowe i pracownię multimedialną.

W roku 2013 zakończyła się trwająca 2 lata rewitalizacja całego obiektu pokoszarowego, czyniąc tym samym budynek przy ul. Sobieskiego nowoczesnym, przestronnym, pięknym obiektem, w pełni przystosowanym do potrzeb uczniów, w tym osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy).

Dziś III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to szkoła mieszcząca się na trzech kondygnacjach (pomieszczenia w piwnicy, na parterze i I piętrze), posiadająca niemal 20 sal lekcyjnych, aulę i nowoczesną (otwartą 1.09.2018 r.) salę gimnastyczną,
w której miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019.

Patron

Imię Jana III Sobieskiego nadano III Liceum Ogólnokształcącemu w Gnieźnie, po prawie dwuletnim okresie starań, 1 września 2000 roku. Nadanie imienia poprzedzone było społeczną debatą nad wyborem Patrona. Po szkolnym głosowaniu i akceptacji Starostwa Powiatowego, patronem został Jan III Sobieski. Szkoła została wpisana na listę członków rzeczywistych Polskiego Stowarzyszenia Imienia Króla Jana III Sobieskiego z siedzibą
w Gliwicach.

Sztandar

Sztandar zaprojektował nauczyciel szkoły – pan Jerzy Grajek, a wykonały Siostry Karmelitanki z Gniezna.

6 czerwca 2003 roku w kościele Św. Bogumiła ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński dokonał jego uroczystego poświęcenia. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i placówek noszących imię Jana III Sobieskiego. Poczty sztandarowe tworzyli uczniowie: Milena Pożegowiak, Małgorzata Komosa i Krzysztof Galant oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Danuta Szulc, p. Emilia Grajczak i p. Janusz Zanto. Wśród wielu darów złożonych na ręce pani Dyrektor znalazł się portret Jana III Sobieskiego namalowany przez panią Annę Smolenko, byłą dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Font Resize