e-mail
telefon
61 426 13 71
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Słuchaczy LODpobierz (wyciąg ze Statutu Szkoły)