III LO GNIEZNO

Edukacja prawna w murach Sądu Rejonowego.

Podziel się swoją opinią

W poniedziałek 6 marca uczniowie dwóch klas – 3c i 3e o profilu policyjnym, wzięło udział w rozprawie cywilnej. Tym razem przedmiotem rozprawy było postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Uczniowie mieli okazję przekonać się jak w praktyce wygląda tryb postępowania nieprocesowego i rozpoznanie przez sąd sprawy niespornej.

W drugiej części spotkania pani Sędzia odpowiadała na pytania uczniów oraz przypomniała wybrane pojęcia z zakresu prawa cywilnego. Dziękujemy