III LO GNIEZNO

Jak działa prawo, czyli lekcja w Sądzie

Podziel się swoją opinią
 
11 marca uczniowie klas 2c o profilu policyjnym i 2f o profilu bezpieczeństwa publicznego – mogli przekonać się osobiście, jak teoria prawa wygląda w praktycznym stosowaniu.
W ramach edukacji prawnej, młodzież obserwowała dwa postępowania cywilne – procesowe i nieprocesowe. Uczniowie zobaczyli jak wygląda
przesłuchanie świadków, czym grozi niestawienie się na rozprawę, na czym polega rola sędziego, jakie prawa mają strony procesu i według jakich zasad prowadzone są sprawy cywilne.
Taka forma zajęć pozwoli też w przyszłości bardziej świadomie podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów.