III LO GNIEZNO

Wizyta w laboratorium

Podziel się swoją opinią

4 października kl. 4A ratownictwa medycznego odwiedziła laboratorium analityczne w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Uczniowie dowiedzieli się, że laboratorium wyposażone jest w analizatory pracujące w oparciu o specjalistyczne technologie, a nad ich pracą czuwają technicy analityki medycznej i diagności laboratoryjni. Próbki, które trafiają do laboratorium oznakowane są kodami kreskowymi, część z nich wymaga wstępnego opracowania, dzięki metodzie wirowania zostaje oddzielona surowica od krwinek. W gnieźnieńskim laboratorium wykonywane są badania w kierunku diagnostyki chorób nerek, wątroby, trzustki, tarczycy, zaburzeń elektrolitowych i lipidowych. Laboratorium podzielone jest na kilka pracowni. Pracownia Serologii Transfuzjlogicznej z Bankiem Krwi wykonuje m.in. próbę zgodności biorcy krwi z dawcą. Praca w laboratorium opiera się na nowoczesnych technologiach: automatyzacji i informatyzacji. Całość procesu analitycznego poddawana jest regularnym kontrolom jakości.