III LO GNIEZNO

Zajęcia z kuratorem sądowym.

Podziel się swoją opinią

W czwartek 14. marca uczniowie klasy 2c o profilu policyjnym, uczestniczyli w ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach z edukacji prawnej. Tematyka spotkania dotyczyła pracy kuratora sądowego do spraw nieletnich. Tajniki zawodu przybliżył nam pan Jarosław Górny, który na co dzień pełni tę funkcję przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Młodzież miała okazję poznać historię kurateli (w tym roku w Polsce obchodzona jest setna rocznica powstania tej instytucji), dowiedzieć o istocie i specyfice pracy kuratora zawodowego. Celem jego pracy są głównie działania mające pomóc skazanemu w społecznej adaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, a także kontrola przestrzegania przez skazanego nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd. Ciekawostką jest to, że często stosowaną przez sąd karą jest elektroniczny dozór, polegający na założeniu na nogę skazanego nadajnika radiowego oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. W ten sposób kurator zawsze wie, czy jego podopieczny naruszył zasadę ograniczenia wolności i zmienił miejsce pobytu.

Uczniowie dowiedzieli się także, jakie środki wychowawcze wobec nieletnich stosuje sąd i jakie jest podłoże problemów niedostosowania społecznego młodzieży. 
W tym roku szkolnym to już ostatnie zajęcia prowadzone w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Gnieźnie. Mamy nadzieję, że teoria poznana w szkole poparta praktyką, przyniesie wymierne efekty w przyszłości.